Щастливият живот е просто една огърлица от щастливи моменти. Но повечето хора не допускат щастливите моменти, защото са твърде ангажирани да се опитват да постигнат щастлив живот.

Абрахам