Цените в "Йога студио Yoga Place София":

За клас 90 мин

Еднократно посещение 14 лв

Абонаментна карта 88 лв за 8 посещания (едн. занимание 11.00 лв)

Абонаментна карта 60 лв за 5 посещения (едн. посещение 12.00 лв)

За клас 60 мин

Еднократно посещение – 12 лв

8 посещения (2 пъти в седмицата) - 80 лв (10 лв/час)

Цени Йога за деца

Еднократно посещение 8 лв

Абонаментна карта 52 лв за 8 посещения (еднократно занимание 6.50)