Заповядайте на йогалатес с Жени!

Нов клас с начало от 17 октомври, всяка сряда от 20.00 до 21.30 ч. 

Срада, 20.00-21.30 часа

Събота, 17.00-18.10 часа