Още едно съкровище се присъедини към невероятното семейство на Yoga Place в Пловдив. Тя е изключителен професионалист, земен човек и същество с вълшебна харизма. Присъединете се към класовете на Мира Дживанмукти всеки Понеделник от 17,30 и 19,30 часа

Съзнание в движение- Виняса. Представете си следните явления: цикличността на сезоните, смяната на деня с ноща, приливите и отливите на морето в отговор на лунните цикли, нежната песен на цитара, изпълването на вълните и потъването им в брега, дишането и издишането... Какво общо имат тези явления? Всички те са 'виниас', прогресивни последователности, които се разгръщат с присъща хармония, вътрешна интелигентност и свързаност. Също както са подредени нотите в една симфония. В света на йога най- разпространеното разбиране за виняса е като непрекъсната последователност от специално подбрани асани, координирани с фазите и дължината на дишането, често свързани с динамични преходи една в друга, също за краткост наречени виняси. Практиката е един непрекъснат поток от дишане и движение. Тялото се загрява, отпуска и енергизира; надите- фините енергийни канали се пречистват. Подобрявя се циркулацията на прана в тялото. Виняса Флоу Йога води началото си от Ащанга Виняса Йога, която с нейните шест завършени серии се явява най- влиятелната и авторитетна школа, разпространена на Запад. Самият Кришнамачаря, считан за баща на модерната йога, посочва виняса принципът като основен за трансформиращият процес на йога. Той отбелязва, че виняса е и изкусен подход към живота, начин за осъзнаване на всички ритми, включително взаимоотношения, работа, самоподдържане и личностна еволюция. Подобно на плаването, движението през живота изисква синхронизиране с естествените сили, развиването на умения и интуиция, способност да установявяме курс спрямо целите, но и способност да се променяме с вятъра или течението, както и адекватна оценка на нашите физически, емоционални и духовни състояния. Учението в йога включва идеята за parinamamavada, идеята, че постоянната промяна е присъща част на живота. Следователно, за да се придвижваме умело с всяко действие, първо трябва да преценим от къде започваме днес, какво е физическото и емоционалното ни състояние днес; не можем да допуснем, че сме съвсем същите хора, които бяхме вчера. Методът Виняса култивира в нас едно дълбоко осъзнаване за себе си, за природата на нещата, за реалността, за живота такъв, какъвто е. Учи ни как да изградим и поддържаме способността си за действие, както на постелките по време на практиката, така и в живота. Най- важното учение е да синхронизираме и инициираме действието с нашия дъх- нашата жизнена сила- като начин за отваряне към естествения поток на прана, енергията, която ни поддържа на клетъчно ниво. Когато се научим да поддържаме силата и инерцията на дъха, резултатът в практиката ни е като плуване с попътен вятър. Усилие без усилие. Дишане- движение, фокус- това е т. нар. динамична медитация в йога. Виняса Флоу Йога е прогресивна поредица от логически свързани асани, при която всяко движение е синхронизирано с дъха. Подбраните серии съдържат всички необходими елементи за подобряване, отваряне и изчистване на тялото- Сурия Намаскар А и Б, навеждания напред, усуквания на тялото, извивки назад, силови повдигания, инверсии и много други движения, които разгарят и поддържат метаболитния процес или вътрешния огън, наречен Jagar Agni. В този огън изгарят всички нечистотии натрупани в тялото и ума, включително и старите вече навици (kleshas), които възпрепятстват израстването ни. Редовната практиката на Виняса Йога има дълбок пречистващ, стимулиращ и трансформиращ ефект. Прекланям се в лотосовите нозе на Учителите, благодарение на които този метод е достигнал до нас и ви каня на едно вълнуващо пътешествие в света на Виняса Йога.