Един преподавател с безкраен опит, харминично излъчване и проводник на баланса във всичките му форми. Възползвайте се от професионалните умения на Лора всеки Вторник от 8.30, 17.30 и 19.00 часа и всеки Четвъртък от  17.00 и 18.30

Какво е интегрална йога: Подходът към йога практиките  е интегрален-цялостен, защото разглежда човека като една цялост. Между тялото, ума и емоциите трябва да съществува хармония и точно това предлагат практиките на този вид  йога - укрепване на физическото тяло, хармонизиране на емоциите, балансиране на неспокойния ум, уравновесяване на характера, достъп до скрития във всеки човек огромен творчески потенциал.

Целта на интегралната йога е трансформация на цялото съществуване. Промяна на физическо, енергийно, умствено, емоционално и духовно ниво, така както беше преподавана от великите йога учители на 19 и 20 век свами Шивананда и свами Сатянанда. Това е пътят на Бихарската школа по йога в Индия.

Практиките са базирани на тантра и йога и са мост между  древната мъдрост и съвременния свят. Целта е йога да стане част от Вашия живот и  приложението  ѝ не влиза в противоречие със  семейното и общественото Ви положение, религиозни убеждения  и възраст.