НОВО! ОТ 12 ЮНИ ДО СЕПТЕМВРИ ВЛИЗА В СИЛА НОВ ГРАФИК ЗА ПРАКТИКИТЕ ПО ПРАНА ВИНЯСА ФЛОУ ЙОГА С МАРИЯ. В ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА КЛАС ОТ 18.00 ДО 19.30 ЧАСА!!!