Петьо Коджабашев е сертифициран в метода ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ, завършил GTT (Grof Transpersonal Training)РЕБАЛАНСИНГ терапевт (ДЪЛБОКА ТЕРАПИЯ С ТЯЛОТО), сертифициран психотерапевт - "Позитивна психотерапия" към Висбаденската академия по психотерапия (WIAP).

ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ („Holos - цялостност, trepein – движа се към: „дишане, което води към цялостност”) е практика за навлизане надълбоко в себе си, за свързване с преживяванията, с усещанията в тялото и с потребностите. Използват се невербални средства: ускорено дишане, емоционално заредена музика и техники на работа с тялото.