За себе си мога да кажа, че живея с удоволствие и затова живея интензивно и пълноценно. За мен винаги е било важно да не оставам на едно място, а да вървя напред. За това и за да мога да разгърна потенциала си, работя в две различни тематични области - икономика (бизнес консултант, анализатор) и Рейки (мастер Рейки терапевт). Най-много ме радват моментите, когато между тези области се получават връзки.

Така научих, че се живее толкова по-приятно, колкото повече човек превръща интересите си в професия. Духовните методи като Рейки и медитация бяха за мен ценна помощ в пътуването ми към самата мен. Когато не знаех как да продължа идваше благословията отгоре и ми отваряше врати там, където преди изглеждаше, че има само стени. След като разбрах, че се живее много по-добре, когато духовното намира здрава почва в ежедневието, в мен се пробуди желанието да препредам и на други този хубав подарък. Затова и получих необходимата квалификация като учител в споменатите области и тогава моят живот се разшири и аз преживявам щастието да мога да вървя заедно с учениците си по пътя към Светлината и Любовта!